Skip to content

Zvuková knihovna pro nevidomé

napsal spravce, 22. 01. 2020

Máte-li ve svém okolí nevidomého nebo slabozrakého člověka, můžeme mu zprostředkovat novou službu naší knihovny.

Ve spolupráci s Knihovnou města Hradec Králové zprostředkujeme přístup nevidomého čtenáře ke Zvukové knihovně.

Ta slouží jako půjčovna zvukových knih, beletrie i naučné literatury, včetně pohádek a příběhů pro děti. Celkově se jedná o výběr z cca 7 750 titulů. Novou službou je půjčování tyflopomůcek a hmatových her. Posláním zvukové knihovny je umožnit zrakově postiženým lidem prostřednictvím výpůjček zvukových knih opět nalézt cestu k „četbě“. Hradecká zvuková knihovna je pobočkou Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana v Praze, od níž získává zvukové nahrávky. Slouží výhradně nevidomým a slabozrakým občanům Hradce Králové a Královéhradeckého kraje, kteří se mohou prokázat průkazem ZTP/P anebo potvrzením očního lékaře o těžké zrakové vadě.

Registrace čtenáře do Zvukové knihovny je bez poplatku.

 

 

 

 

2774-picture-modry_nevidomy

Publikováno v kategorii → Akce, Aktuálně, Provozní informace