Skip to content

Znáte spisovatelku Danku Šárkovou

« Návrat k událostem
Start:
5.4.2018
Adresa:
Česká republika

Zveme ty, kteří ji znají i ty, kteří ji rádi poznají na autorské čtení spisovatelky Danky ŠÁRKOVÉ

z její poslední knihy Horal(ka)

Také si můžete koupit některou z jejích knih s podpisem.

Danka Šárková

POZOR ZMĚNA

Setkání s paní Dankou Šárkovou se vzhledem k překrývání akcí ve Vamberku přesouvá 

na čtvrtek 12. dubna.

Hodina 17,30 a místo setkání se nemění.