Skip to content

Závěrečný seminář v Chrudimi

napsal spravce, 04. 06. 2018

V polovině května se někteří studující VU3V zúčastnili závěrečného semináře na ukončení letního semestru, který pořádala Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity spolu s Městskou knihovnou v Chrudimi. Pamětní listy předávaly jejich zástupkyně přítomným studentům nebo jejich tutorům. Předávání proběhlo v krásném sále Chrudimské besedy. Po oficiálním programu absolvovali prohlídku Muzea barokních soch s filmem o vzniku soch na sloupu Proměnění Páně u kašny na náměstí, dále prohlídku Muzea loutkářských kultur v Mydlářovském domě, který přestavěl chrudimský měšťan Matěj Mydlář v 16. století. Nakonec se prošli městem, prohlédli si Resslovo náměstí s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, významné budovy a po 17 hodině vyrazili domů.

Publikováno v kategorii → Aktuálně