Skip to content

VU3V

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

Podmínky studia

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Posluchači nemají ze zákona statut studenta.

Studia se mohou účastnit posluchači:

– občané České republiky

– důchodového věku(osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu)

Další informace najdete na www stránkách : www.e-senior.cz

Výuka 

Přednášky probíhají v sálku knihovny

Zimní semestr 2016/2017

Začal v únoru 2017 a tématem byla Genealogie – hledáme své předky. Posluchači absolvovali 6 přednášek, navštívili matriku Města Vamberka, poslechli si přednášku z archivnictví, kterou přichystala vedoucí archivu v Rychnově nad Kněžnou, přednášku Ing. Mgr. Martina Slabocha, Ph.D. a zúčastnili se závěrečného semináře ve Dvoře Králové.

Závěrečný seminář – Dvůr Králové

Po oficiální části v Hankově domě posluchači v odpoledním programu navštívili Kuks.

Předávání diplomů

Opravdovým ukončením letního semestru 2016/2017 Univerzity třetího věku bylo slavnostní předání diplomů s posezením v domáckém prostředí knihovny v úterý 20. června 2017.  Studujícím zahrál na housle Vojta Štěpánek a hudbou umocnil příjemné dopoledne.

Harmonogram přednášek ZS 2017/2018

Téma v ZS 2017/2018 – České dějiny a jejich souvislosti

Garant výuky a lektor : prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc

Výukové dny:

2. 10. 2017

16. 10. 2017

30. 10. 2017

13. 11. 2017

27. 11. 2017

11. 12. 2017

 

Další výuková skupina – přednášky ZS 2017/2018

Téma – Lesnictví

Lektoři : Jiří Dvořák, František Friess, Róbert Marušák, Klára Nehodová, Josef Sobota a Jiří Viewegh

Výukové dny:

3. 10. 2017

17. 10. 2017

31. 10. 2017

14. 11. 2017

28. 11. 2017

12. 12. 2017

Závěrečný seminář v Chrudimi

V polovině května se někteří studující VU3V zúčastnili závěrečného semináře na ukončení letního semestru, který pořádala Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity spolu s Městskou knihovnou v Chrudimi. Pamětní listy předávaly jejich zástupkyně přítomným studentům nebo jejich tutorům. Předávání proběhlo v krásném sále Chrudimské besedy. Po oficiálním programu absolvovali prohlídku Muzea barokních soch s filmem o vzniku soch na sloupu Proměnění Páně u kašny na náměstí, dále prohlídku Muzea loutkářských kultur v Mydlářovském domě, který přestavěl chrudimský měšťan Matěj Mydlář v 16. století. Nakonec se prošli městem, prohlédli si Resslovo náměstí s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, významné budovy a po 17 hodině vyrazili domů.

Ukončení letního semestru 2017/2018 – téma Barokní architektura v Čechách a Pěstování a využití jedlých a léčivých hub.