Toulky historií knihovny – závěr

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK
1857 – 2017
„Krásných 160 pro Vás – a stále mladá…“

Listování historií pošesté…naposledy

Nenápadný a přesto výjimečný dům.
Více než dvě staletí stará klasicistní budova na rohu Husova náměstí a Voříškovy ulice, jedna z nejstarších světských staveb našeho města .
Bednářův besední dům .
Dům, který díky laskavosti, štedrosti a předvídavosti mecenáše města,
 pana Ladislava Bednáře,
poskytuje útočiště vamberské knihovně
od roku 1936 do současnosti…

Tímto článkem končíme pomyslné listování historií knihovny našeho města.
Její existence dokazovala a stále dokazuje nadhled a inteligenci těch, jejichž zásluhou mohla a může předávat  moudro, vědění a vzdělání. Všem, kteří mají zájem.

V celém světě jsou dodnes knihovny kulturními institucemi, které vytvářejí zázemí pro sebevzdělání, nabízející možnosti kvalitně využít volný čas. Po staletí  jsou branou do světa vědomostí a celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování
a kulturního rozvoje lidstva.

Doba  života  knihovny města Vamberka přesahuje délku života lidského…
Přejte jí spolu s námi do dalších let existence mnoho štěstí  a mnoho osvícených, kteří ji i nadále pomohou v péči o vzdělanost a moudrost dalších generací,
které náš svět tolik potřebuje.

Za Městskou knihovnu Vamberk
Jaroslava Martinová

 

V KNIHOVNĚ MĚSTA VAMBERKA 

PO DOBU JEJÍ EXISTENCE PŮSOBILI:

DOBROVOLNÍ KNIHOVNÍCI

ANTONÍN ZEMAN – kovář
JOSEF RICHARD VILÍMEK – nakladatel
JOSEF NOVOTNÝ – tkadlec
KAREL KUBELKA -učitel
LADISLAV BEDNÁŘ -továrník
JOSEF F. KRÁL – řídící učitel
FRANTIŠEK HLAVÁČEK – úředník

PROFESIONÁLNÍ KNIHOVNÍCI a zaměstnanci

KARLA ZEMÁNKOVÁ  – ředitelka v letech 1968-1991
– přijata knihovnice Libuše Štréglová

LIBUŠE ŠTRÉGLOVÁ – ředitelka v letech 1991-2002
– přijata knihovnice Lenka Frejvaldová,
po odchodu přijata J. Martinová
– přijata paní Zemánková, úvazek 0,25

ANNA KLECANDROVÁ – jmenována vedoucí v letech 2002 -2006
– knihovnice Jaroslava Martinová
– Šárka Vyskočilová
–  Eva Šlechtová

JAROSLAVA MARTINOVÁ – vedoucí od roku 2007
– přijata knihovnice Marcela Poláčková
– přijata Martina Dostálová, úvazek 0,5

BLANKA RŮŽIČKOVÁ – profesionální knihovnice, zaměstnanec MK ČR
pečující o regionální funkce MK Vamberk
(péče o knihovny ve svěřených obcích)

Další pracovníci, kteří prošli životem knihovny:

Květa Sodomková, Marie Gregorová, Růžena Čižinská,
Leona Červinková, Renata Vavřínová
+
řada nejmenovaných dobrovolníků, pomocníků či brigádníků…
Vám všem touto cestou ze srdce děkujeme.

„NIKDY NEPODCEŇUJME DĚLÁNÍ
MALÝCH VĚCÍ PRO OSTATNÍ.
NĚKDY TOTIŽ TY MALÉ VĚCI ZABÍRAJÍ NEJVĚTŠÍ MÍSTO V NAŠICH SRDCÍCH…“