Toulky historií knihovny – 5. díl

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK
1857 – 2017
„Krásných 160 pro Vás –  a stále mladá“

Listování historií popáté…

Věnováno paní Karle Zemánkové

Nenápadný a přesto výjimečný dům. Více než dvě staletí stará klasicistní budova na rohu Husova náměstí a Voříškovy ulice je jednou z nejstarších světských staveb našeho města. Bednářův besední dům poskytuje útočiště vamberské knihovně od roku 1936 do současnosti.

Dodnes má knihovna v péči ve své nejstarší části knihovního fondu výjimečné unikáty – svazky označené dvěma historickými kulatými razítky značícími vlastnictví knih :
„Knihovní rada veřejné knihovny Občanské besedy ve Vamberce n./Z.“ a „Měšťanská beseda ve Vamberce“.
Knihovny na venkově se v druhé polovině dvacátého století nazývaly obecní, místní nebo městské lidové. Vamberecká byla knihovnou místní s neprofesionálním knihovníkem až do roku1968.


Profesionální Městskou lidovou knihovnou se stala v roce 1968.
S první profesionální knihovnicí na plný úvazek,

paní Karlou Zemánkovou – Kleandrovou.

Do funkce ředitelky byla jmenována v témže roce, aby ji zastávala až do roku 1991.
Paní Karla nejenže svou práci milovala, precizně ovládala, ale zároveň jí žila.
Její zásluhou se
v roce 1969 knihovna stala knihovnou střediskovou – svou činnost rozšířila o péči o dvanáct místních lidových knihoven okolních obcí.

Její zásluhou se podařilo v roce 1974 získat pro knihovnu prostory bývalé historické síně muzea po jejím přestěhování do Muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.
A o tři roky později bylo otevřeno nové dětské oddělení v I. patře budovy – do té doby byly dětské knihy půjčovány pouze v části půjčovny po dospělé.
V roce 1987 přišlo další stěhování oddělení pro děti – tentokrát do tří nových místností v I. patře budovy. Do I. patra byla přesunuta z přízemí také kancelář knihovny a celé přízemí věnováno dospělým čtenářům.
Pod vedením paní Zemánkové získala tehdy již
Městská knihovna Vamberk
první ze svých celostátních titulů.,,

Tolik čísla a fakta. Zasvěcení rozumí, nezasvěceným snad alespoň napoví…Knihovnická profese působí neviditelně. Tak jako další profese sloužící veřejnosti k jejímu rozvoji a vzdělanosti. Opak je však pravdou.

Pečlivost, trpělivost, pracovitost, profesionalita, preciznost, zdatnost a odolnost psychická i fyzická, vzdělanost, sečtělost, komunikativnost… to vše patří k této profesi.
To vše byla paní knihovnice Karla ZEMÁNKOVÁ.

Knihovnická Karlička zůstala věrná své knihovně i po odchodu do důchodu až do roku 2001. Díky její nezištné pomoci a zkušenostem se podařilo zvládnout i nelehké období
po redukci pracovních sil.

Láska ke knihám, „knihovničině“ a mateřské vamberecké knihovně provázela paní Karličku až do konce jejího života. Vždy se ráda vracela. Ráda pobývala v prostředí, které jí tolik let bylo druhým domovem.

Paní Karla Zemánkové odešla ke sklonku roku 2016,
v roce svých osmdesátých třetích narozenin.
Neodešla však úplně. Zůstává po ní nejen její práce.
Její laskavost, lidskost a dobrota se nedá zapomenout.
Zůstane s námi všemi, kteří jsme ji měli rádi,
nejen za zdmi knihovny stále.
Napořád.

Za Městskou knihovnu Vamberk

Jaroslava Martinová