Toulky historií knihovny – 4. díl

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK

1857 – 2017
„Krásných 160 pro Vás –  a stále mladá…“

 

Listování historií počtvrté…

Trvalý domov knihovna nalezla až v roce 1936, v Bednářově besedním domě, č.p. 84. V té době s fondem 4 472 svazků knih…

 Tento dům na rohu Husova náměstí a Voříškovy ulice věnoval v roce 1932 městu ke kulturním účelům bývalý předseda měšťanské besedy, pan Ladislav Bednář.

Po převzetí knihovny Měšťanskou besedou až do roku 1882 se vystřídala v péči  o knihy  řada „knihovníků“ – tkadlec Josef Novotný, učitel Karel Kubelka, továrník Ladislav Bednář, učitel Josef Vašátko. Až do roku 1924 pak řídící učitel Josef Král a od té doby až do roku 1968 soukromý úředník Josef Hlaváček .

Již v počátku 50. let  byla velké péče věnována rozvoji oddělení pro mládež založenému v roce 1941. Největší zásluha o rozvoj náleží především panu Antonínu Bednářovi, který četnými dary umožňoval nejen nákup nových knih pro děti.
Ani dospělí nepřišli zkrátka- knihovní fond byl neustále posilován mecenáši města, ale i z finančních prostředků města stejně jako dary z ministerstva kultury a školství.

Rok 1968 znamenal pro naši knihovnu rok profesionalizace. Do funkce ředitelky je jmenována paní Karla Zemánková, která tuto funkci vykonávala až do roku 1991.
V roce 1969 se knihovna stala knihovnou střediskovou – svou činnost rozšířila o péči o dvanáct místních lidových knihoven okolních obcí.
V rove 1974 byly knihovna rozšířena o bývalou historickou síň muzea.
V roce 1977 bylo otevřeno nové dětské oddělení v I. patře budovy – do té doby byly dětské knihy půjčovány pouze v části půjčovny po dospělé.
V roce 1987 bylo dětské opět přestěhováno – tentokrát do tří nových místností v I. patře budovy. Do I. patra byla přesunuta z přízemí také kancelář knihovny a celé přízemí věnováno dospělým čtenářům.
Další ředitelkou knihovny se stala v roce 1991 paní Libuše Štréglová, která v této funkci setrvala do roku 2002.

(pokračování příště)
(Čerpáno z časopisů „Posel z Podhůří“, z kronik města)