Skip to content

Studovna

přízemí

Půjčovní doba

Pondělí:
8,00 – 11,00
13,00 -17,00 hodin

Čtvrtek:
8,00 – 11,00
13,00 – 17,00 hodin

Toto oddělení prodělalo v roce 2008 nejvíce změn.
V říjnu byly upraveny dříve skladové prostory a oddělení bylo přesunuto vzhledem k ideální možnosti přístupu do přízemí.Studovna – čítárna pro dospělé poskytuje jak přístup k dennímu tisku, časopisům, encyklopediím, tak k internetu a počítačům vůbec.

Útulnému prostředí vévodí jeden z unikátních výrobků nezapomenutelné „VAMBERECKÉ CIHELNY“. Po dlouhé době můžete opět spatřit krásu kachlových krbových kamen.

Oddělení studovny zajišťuje informační služby, kopírovací služby, prezenční výpůjčky encyklopedií a vzácných knih, prezenční i absenční výpůjčky novin, časopisů, CD, poskytuje přístup na internet – 3 stanice (nutno předem rezervovat).

INTERNETOVÝ ŘÁD

(podmínky pro uživatele internetu)

1. Uživatel je povinen předložit svůj čtenářský průkaz nebo platný občanský průkaz

2. Uživatel pracuje samostatně, zájemci o konzultaci si mohou předem zajistit základní školení

3. Uživatel si předem osobně, telefonicky či elektronicky rezervuje místo, max. však na 2 hodiny denně. Doba prodlení je 15 minut.

4. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat vlastní soubory, používat soukromé nosiče ani instalovat aplikace stažené z internetu.

5. Městská knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak, obsahují-li viry.

6. Návštěvníci mladší 18 let nesmějí navštěvovat stránky s erotickým či pornografickým materiálem.

7. V případě porušení provozního řádu může být uživatel z knihovny vykázán.
V platnosti od 1.ledna 2008
Jaroslava Martinová, vedoucí Městské knihovny Vamberk

Seznam periodik pro dospělé

Deštník
Dieta
Dobrušský zpravodaj
Dům a zahrada
D-test
Fitness
Horský kurýr
Instinkt
Květy
Magazín Dnes
Mladá fronta Dnes
Můj dům
Naše krásná zahrada
Náš útulný byt
Noviny Rychnovska
Ona Dnes
Orlický týdeník
Pěkné bydlení
Receptář
Respekt
Rychnovský zpravodaj
Svět ženy
Vamberecký zpravodaj
Vlasta
Zdraví
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí
Zpravodaj města Týniště nad Orlicí

Aktualizace  periodik

100 + 1 historie
Amos tvořivý
Dekor
Horský kurýr – Rokytnice
Krásný venkov
Marianne Venkov & styl + speciální čísla
Mokerský zpravodaj
Rozmarýna