Studovna

přízemí

půjčovní doba

Pondělí:
8:00 – 11:00, 13:00 -17:00

Čtvrtek:
8:00 – 11:00, 13:00 -17:00

Studovna – čítárna pro dospělé poskytuje jak přístup k dennímu tisku, časopisům, encyklopediím, tak k internetu a počítačům vůbec.

Studovna také poskytuje veškeré informace o čtenářském kontu (založení, obsluha, dotazy). Pokud potřebujete založit čtenářské konto, kontaktujte nás na emailu: knihovna.studovna@vamberk.cz

Útulnému prostředí vévodí jeden z unikátních výrobků nezapomenutelné „VAMBERECKÉ CIHELNY“. Po dlouhé době můžete opět spatřit krásu kachlových krbových kamen.

Oddělení studovny zajišťuje informační služby, kopírovací služby, prezenční výpůjčky encyklopedií a vzácných knih, prezenční i absenční výpůjčky novin, časopisů, CD, poskytuje přístup na internet – 1 stanice.

INTERNETOVÝ ŘÁD

(podmínky pro uživatele internetu)

1. Uživatel je povinen předložit svůj čtenářský průkaz nebo platný občanský průkaz

2. Uživatel pracuje samostatně, zájemci o konzultaci si mohou předem zajistit základní školení

3. Uživatel si předem osobně, telefonicky či elektronicky rezervuje místo, max. však na 2 hodiny denně. Doba prodlení je 15 minut.

4. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat vlastní soubory, používat soukromé nosiče ani instalovat aplikace stažené z internetu.

5. Městská knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak, obsahují-li viry.

6. Návštěvníci mladší 18 let nesmějí navštěvovat stránky s erotickým či pornografickým materiálem.

7. V případě porušení provozního řádu může být uživatel z knihovny vykázán.
V platnosti od 1.ledna 2008
Jaroslava Martinová, vedoucí Městské knihovny Vamberk

Seznam periodik pro dospělé

100 + 1 historie
Auto 7
Burda style
Dekor
Deštník (Zpravodaj obce Deštné v Orl. horách)
Dieta
Dobrušský zpravodaj
D-test
For men
Horský kurýr – Rokytnice
Instinkt/ Interview
Krásný rok
Maminka
Marianne bydlení
Moje psychologie
Mokerský zpravodaj
Můj dům
Na cestu
Naše krásná zahrada
Nové proměny bydlení
Noviny Rychnovska
Orlický týdeník
Pěkné bydlení
Receptář
Reportér
Respekt
Rozmarýna
Rychnovský zpravodaj
Udělej si sám 
Válka revue (II. světová)
Vamberecký zpravodaj
Vlasta
Zdraví
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí
Zpravodaj města Týniště nad Orlicí