PROVOZ OD 3. 5.

Milí čtenáři, 

Od pondělí 3. 5. by knihovna měla fungovat tak, jak jste byli zvyklí, ale samozřejmě s omezením počtu osob v prostoru.

Budete potřebovat jen RESPIRÁTOR, PRŮKAZKU ČTENÁŘE a trochu trpělivosti. Počet osob na oddělení jsou 2 osoby najednou.

Půjčovní doba dospělí

      pondělí: 8:00-11:00, 13:00 – 17:00

      čtvrtek:   8:00-11:00, 13:00 – 17:00

Půjčovní doba děti:

      pondělí:  13:00 – 17:00

      čtvrtek:   13:00 – 17:00

Knížky můžete vracet buď osobně nebo nadále bezkontaktně kdykoli do BIBLIOSCHRÁNKY před knihovnou. Vrácené knížky se z vašeho čtenářského konta odepíší většinou druhý den (mimo víkendu).

Prosíme o vracení delší dobu zapůjčených knih. Všechny výpůjčky byly kvůli protikovidovým opatřením automaticky prodlužovány až do 15. 4. Další prodloužení již neplánujeme, protože vracení je umožněno za všech okolností do Biblioschránky. Po datu 15. 4. budou u nevrácených výpůjček opět naskakovat poplatky z prodlení.

kontakty:
dospělí: knihovna.dospeli@vamberk.cz, 494 370 577

děti: knihovna.detske@vamberk.cz, 494 541 437


Díky omezenému provozu  a častým změnám a úpravám služeb knihovny se ukazuje jako nezbytné, aby čtenáři aktualizovali své kontaktní údaje (změna bydliště, zaměstnání, stavu, tel. kontaktu apod.)
V případě, že máte aktivní čtenářské konto, můžete si  tyto údaje jednoduše zkontrolovat vy sami. 

Pokud konto nemáte aktivní nebo řešíte jiný problém, prosím kontaktujte knihovnu:knihovna.studovna@vamberk.cz

Pobočka Merklovice

Středa: 18:00 – 19:00

tel. : 494 541 238, mobil: 602 358 236,

e-mail: knihovna -merklovice@seznam.cz

Pobočka Peklo

Úterý: 16:00 – 19:00

tel.: 494 541 819, mobil: 605 862 221,

e-mail: knihovna-peklo@seznam.cz