Skip to content

Oddělení pro dospělé

přízemí

Půjčovní doba

Pondělí:                                              Čtvrtek:                         

8,00 – 11,00 hodin                            8,00 – 11,00 hodin

13,00 – 17,00 hodin                         13,00 – 17,00 hodin

Oddělení pro dospělé je určeno čtenářům od 15 let.
Podmínkou pro využívání všech služeb oddělení je registrace čtenáře a zaplacení ročního poplatku diferencovaného do několika skupin( viz ceník), maximálně však 150,- Kč.
V tomto oddělení mají čtenáři k dispozici více než 25 000 svazků knih ve volném výběru rozdělených na sekci beletrie a naučné literatury. Beletrie je řazena tematicky a zároveň abecedně podle příjmení autora, knížky naučné podle oborů a znaků tzv. MDT – mezinárodního desetinného třídění.

Zbytek knihovního fondu cca 9 000 knih je uložen ve skladu. Tyto knihy jsou rovněž k dispozici na vyžádání .

Poskytované služby:

Půjčování knih a brožur – výpůjční doba je jeden měsíc. Do této doby je nutné knihy a brožury vrátit nebo požádat o jejich prodloužení ( osobně, telefonicky, elektronicky). Vypůjčené dokumenty nesmí překročit dobu tří měsíců.

Vyhledávání dokumentů v on-line katalogu
Odborná pomoc při výběru knihy
Rezervace momentálně půjčených titulů knih a časopisů
Zodpovídání dotazů faktografického a bibliografického charakteru
Tisk dokumentů
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)- objednat knihu lze z kterékoli knihovny ČR (viz ceník)
Antikvariátní prodej vyřazených knih a časopisů ( viz ceník)
Možnost relaxace a studia v prostorách knihovny

Pořádání akcí kulturního charakteru – besedy, kursy, výstavy, koncerty, přednášky, jazykové lekce, soutěže…

Elektronické dodávání dokumentů – kopie článků z novin a časopisů