Oddělení pro dospělé

Plánované a probíhající akce

Prázdninový provoz

Oddělení pro dospělé se nachází v přízemí

Běžná půjčovní doba

Pondělí:   8:00 – 11:00 13:00 – 17:00

Čtvrtek:  8:00 – 11:00 13:00 – 17:00  

Vracení knížek je možné non-stop do biblioschránky před vchodem do knihovny. Knížky vkládejte jednotlivě, hřbetem napřed. My je v následující den (mimo víkendu) odepíšeme z vašeho čtenářského konta.

Jak se přihlásit

Přihlášku můžete vyplnit přímo v knihovně nebo ji stáhnout z webových stránek: přihláška, zároveň prosíme o stažení a vyplnění formuláře GDPR.

Vyplněnou přihlášku (včetně kontaktů!) přineste nebo zašlete na email: knihovna.dospeli@vamberk.cz. Po potvrzení vaší přihlášky vás požádáme o uhrazení registrace: 75/150,- Kč na celý rok. Lze platit hotově nebo převodem na účet.

Po zaplacení vám vyhotovíme průkazku a můžete začít vybírat knížky.

Oddělení pro dospělé je určeno čtenářům od 15 let.
Podmínkou pro využívání všech služeb oddělení je registrace čtenáře a zaplacení ročního poplatku diferencovaného do několika skupin (viz ceník), maximálně však 150,- Kč.
V tomto oddělení mají čtenáři k dispozici kolem 20 000 svazků knih ve volném výběru rozdělených na sekci beletrie a naučné literatury. Beletrie je řazena tematicky a zároveň abecedně podle příjmení autora, knížky naučné podle oborů a znaků tzv. MDT – mezinárodního desetinného třídění.

Zbytek knihovního fondu cca 2000 knih je uložen ve skladu. Tyto knihy jsou rovněž k dispozici na vyžádání.

Poskytované služby:

Půjčování knih a brožur – výpůjční doba je jeden měsíc. Do této doby je nutné knihy a brožury vrátit nebo požádat o jejich prodloužení (přes čtenářské konto, osobně, telefonicky, emailem). Vypůjčené dokumenty nesmí překročit dobu tří měsíců.

  • Vyhledávání dokumentů v on-line katalogu
  • Odborná pomoc při výběru knih
  • Rezervace momentálně půjčených titulů knih a časopisů
  • Zodpovídání dotazů faktografického a bibliografického charakteru
  • Tisk dokumentů
  • Meziknihovní výpůjční služba (MVS)- objednat knihu lze z kterékoli knihovny ČR (viz ceník)
  • Antikvariátní prodej vyřazených knih a časopisů ( viz ceník)
  • Možnost relaxace a studia v prostorách knihovny a altánu
  • Pořádání akcí kulturního charakteru – besedy, kursy, výstavy, koncerty, přednášky, jazykové lekce, soutěže…
  • Elektronické dodávání dokumentů – kopie článků z novin a časopisů