NOVÉ TELEFONY

Milí čtenáři,

Spojení do knihovny přes pevné linky bylo dlouhodobě problematické, proto přecházíme na mobilní spojení pro jednotlivá oddělení.

Pokud máte v telefonu uložena telefonní čísla na knihovnu, prosím změňte si je, abyste se k nám dovolali.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ: 778 711 088

ODDĚLENÍ PRO DĚTI: 778 703 087

KANCELÁŘ: 777 484 203

Doufáme, že se tak zlepší dostupnost našich služeb.