Skip to content

My z jiných koutů světa

« Návrat k událostem
Start:
25.10.2018
Konec:
29.11.2018
Adresa:
Česká republika

Celý listopad je přístupná výstava prací klientů Pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí.

My z jiného konce světa

„My z jiných koutů světa“

Přijměte pozvání na výstavu s názvem „My z jiných koutů světa“ do Městské knihovny Vamberk, kde budou od 25. října do 29. listopadu 2018 k vidění výsledky výtvarné tvorby klientů z Pobytového střediska v Kostelci n. Orlicí. Výstavu bude k možné navštívit během otevíracích hodin knihovny a pořádaných přednášek.

Všechny práce vznikly ve výtvarné a rukodělné dílně Pobytového střediska Správy uprchlických zařízení MV ČR v Kostelci nad Orlicí.  Jejich autory jsou děti i dospělí různých národností, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany, kteří přišli do naší země z různých částí světa. Většina z nich se s výtvarnými činnostmi setkává ve svém životě vůbec poprvé a trvá delší dobu, než jsou schopni otevřít se natolik, aby vznikly práce, které vypovídají o člověku samém.   Tvoření se tak postupně stává prostředkem k odpoutání se od reality, vyplňuje dobu čekání na rozhodnutí o udělení, či neudělení azylu v České republice a je častou vzpomínkou na vzdálenou vlast. Vznikají tak neobyčejná výtvarná díla, která o svých autorech mnoho vypovídají. Prostřednictvím obrazů zavítáte do exotických a vzdálených zemí jako je Sýrie, Kuba, Srí Lanka, Kongo, Turecko, Arménie a spousty jiných. Do svých prací vložil každý autor kus svého srdce, proto na vás z některých vyzařuje víra, naděje a láska… Naopak v jiných můžete nalézt skrytý pocit beznaděje, nejistoty a hledání místa k životu…

 

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí

Správa uprchlických zařízení MV