Skip to content

Místa zrychleného tepu

« Návrat k událostem
Start:
30.9.2019
Adresa:
Česká republika

Podzimní cyklus přednášek a zároveň Týden knihoven 2019 otevřela v pondělí 30. září přednáška nakladatele, spisovatele, hudebníka Josefa Pepsona Snětivého s regionální tématikou. Místa zrychleného tepu ve Vamberku očima turisty byla oživena hudbou, zpěvem a četbou.