Skip to content

Městem chodí andělé – foto

« Návrat k událostem
Start:
2.12.2018
Adresa:
Česká republika

Na 1. adventní neděli chodili Vamberkem tradičně andělé. Akce je doprovázená prodejem vánočních dobrot a programem. Přítomné občany pozdravil ThDr. Pawel Nowatkovsky a Mgr. Jan Rejzl – starosta města.