Knihovnické desatero

Zásady platné pro všechny čtenáře, návštěvníky a uživatele knihovny.
Děkujeme za pochopení.

1. Prosíme čtenáře, aby nás informovali včas o všech změnách týkajících se jejich osoby (např. změna bydliště, kontaktů apod.) stejně jako o výskytu nakažlivých chorob v rodině.

2. Pro registraci mějte u sebe svůj občanský průkaz. Přihlášení dítěte do 15 let stvrzují svým podpisem rodiče.

3. Prosíme návštěvníky o respektování půjčovních hodin.

4. Poškozené knihy oznamte knihovnici, ale v žádném případě nikterak neopravujte!

     Ztráta knihy se platí takto: 2x cena knihy + 25,-.Kč pokuta

5. Registrační poplatky a rezervace:
pracující dospělí: 150,- Kč
děti školou povinné: 75,- Kč
nezaměstnaní, MD, invalidé, důchodci, studenti: 75,- Kč
senioři nad 70 let, předškoláci: zdarma

rezervace knížky: 5,-Kč/kus. (rezervace se neplatí v době nouzového provozu – přes „výdejní okénko“)

6. Prosíme o dodržování výpůjční lhůty, která je max. 30 dní. Do této doby je nutné knihu i periodikum vrátit či zažádat o prodloužení výpůjčky. Vrátit lze osobně nebo do Biblioschránky před knihovnou.

7. V případě nedodržení této povinnosti přistoupí knihovna k upomínkovému systému:
1 den prodlení = 1,- Kč za každou vypůjčenou knihu/časopis.

Pokuta naskočí pouze za dny, kdy je knihovna otevřená.

Příklad: Půjčená 1 kniha, prodlení 1 týden (půjčujeme jen 2 dny v týdnu). Celková pokuta = 2,- Kč.

8. MVS (meziknihovní výpůjční systém), díky kterému vám můžeme objednat knihu z kterékoli knihovny v republice, se platí jednotnou částkou: 75,- Kč.

9. Poslední číslo periodik zůstává v knihovně k dispozici všem čtenářů do dne, kdy obdržíme další číslo. Časopis si samozřejmě můžete vypůjčit prezenčně – tzn. přečíst si jej v knihovně.

10. Uživatelé INTERNETU si mohou PC rezervovat maximálně 14 dní dopředu na 1, maximálně 2 hodiny denně. Pouze v akutních případech, pakliže není jiný zájemce, jsou možné po domluvě s knihovnicí výjimky. Instalovat jakékoli programy či hry je zakázáno.