Skip to content

Beseda s JUDr. Klárou Samkovou

« Návrat k událostem
Start:
20.4.2018
Adresa:
Česká republika

Éra žen, z.s. zve veřejnost na besedu Kláry Samkové

O islámu, právu a všem, co nás trápí …

Éra en.indd